0%

تینر روغنی 2000 بیات

تینر یکی از اصلی‌ترین ابزارها در نقاشی ساختمان است، در واقع تینر یک ماده‌ی شیمیایی است که به عنوان یک حلال برای انواع رنگ‌های پایه روغنی استفاده می‌شود....
0%

تینر فوری 10000B چاپ بنفش بیات

تینر اصلی ترین ماده در صنعت رنگ می باشد برای رقیق کردن و رسیدن به غلظت مناسب از تینر استفاده می شود. هم چنین از تینر می‌توان برای پاک کردن سطح کار استفاده...
0%

تینر فوری 10000 بیات چاپ نارنجی

تینر اصلی ترین ماده در صنعت رنگ می باشد برای رقیق کردن و رسیدن به غلظت مناسب از تینر استفاده می شود. هم چنین از تینر می‌توان برای پاک کردن سطح کار استفاده...
0%

تینر فوری ممتاز 20000 بیات

تینر اصلی ترین ماده در صنعت رنگ می باشد برای رقیق کردن و رسیدن به غلظت مناسب از تینر استفاده میشود. هم چنین از تینر می‌توان برای پاک کردن سطح کار استفاده...
0%

تینر فوری 88 اتومبیل کحالی

تینر اصلی ترین ماده در صنعت رنگ می باشد برای رقیق کردن و رسیدن به غلظت مناسب از تینر استفاده میشود.تینرهای موجود در بازار دارای انواع مختلفی برای کاربرد...
0%

تینر مخصوص رنگ های دوجزئی کحالی

تینر مخصوص رنگ های پلی اورتان یک جزئی و دوجزئی به شماره 21 شرکت رنگ سازی خوش برای رقیق کردن کلیه محصولاتی که بر پایه رزین پلی اورتان شامل بیس کوت، تاپ...