0%

کلاه ماسک

این ابزار دارای پنجره کوچکی است که لنز نیز نامیده می شود که از طریق این لنز جوشکاری می توانید کار خود را ببینید
0%

دستکش

از دست ها در برابر خطر های گوناگون محافظت می نماید
0%

عینک محافظ

عینک محافظ برای جلوگیری از برخورد ذرات ریز به چشم باید از همه طرف پوشش مناسب داشته باشد
0%

عینک جوشکاری

این عینک مخصوص جوشکاری بوده، دارای شیشه دودی و سوپاپ جهت جلوگیری از بخار می باشد
0%

ماسک جوشکاری

ابزاری است که از جوشکار در برابر پاشش های جوش و اشعه های حاصل از قوس الکتریکی محافظت می کند
0%

نوار خطر

در واقع نوارهای هشدار دهنده ای هستند که از ورود افراد به آن محیط و منطقه جلوگیری می کند