0%

کمان اره

کمان اره ابزاری است که برای برش اجسام مختلف به کار می‌رود