0%

سوهان

برای انجام امورات فنی مختلف استفاده می‌شود. این ابزار در تمامی جعبه‌های تجهیزات فنی، نجاری‌ها و تعمیرگاه‌ها وجود دارد و بسیار پرکاربرد می باشد