0%

برس

ابزاری است برای تمیزکردن سطوح سیمانی و گچی و برداشتن زنگ زدگی از سطوح فلزی مورد استفاده می گیرد