0%

رزین و هاردنر کره ای

رزین اپوکسی جزء رزین‌های دو جزئی بوده و شامل سخت کننده و رزین می‌شود. این دو جزء دارای مشخصات و کاربردهای متفاوت بوده و برای اینکه بر روی قالب یا سطح چیزی...
0%

رزین سنگ مینوکو

رزین سنگ P-100 مینوکو یک مایع شفاف ،تک جزئی بر پایه کوپلیمرهای آکریلیک است. این پوشش که بعد از خشک شدن نیمه سخت و براق میباشد، جهت محافظت و ضد آب کردن...